BlueCMS - Nápověda
SText

SText

SText je zkratkou pro Strukturovaný Text. Jedná se o jednoduchý textový formát určený pro psaní textu s možností značkování textu (např. odstavce, hlavičky, tučné písmo) a vkládání různých datových bloků (např. obrázky, přílohy). Jak bude zadaný text vypadat graficky (typ a velikost písma, barvy, rámečky atd.) záleží pouze na autorovi designu celého webu. Základní formou strukturovaného textu je samotný text bez nutnosti vkládat některé ze značek.

Odstavce

Text je rozdělen do odstavců. Za odstavec je považován text ukončený alespoň jedním prázdným řádkem. Na rozdíl od většiny běžných textových editorů tedy nestačí na umístit na konec odstavce enter a na dalším řádku pak pokračovat v psaní dalšího odstavce. Pro ukončení odstavce je nutné Enter vložit nejméně dvakrát (aby vznikl prázdný řádek). V textu odstavce se mohou používat konce řádků, ale není to nutné. Pro vložení pevného konce řádku do textu odstavce slouží značka %% .

Zvýraznění části textu

Mezi základní typy formátování textu patří zvýraznění části textu tučně , kurzívou , podtržením , přeškrtnutím nebo strojovým písmem . Zvýrazňovaný text je od ostatního textu oddělen dvojicí zvláštních znaků. Pro tučný text je to hvězdička, pro kurzívu lomítko, pro podtržený text podtržítko a pro přeškrtnutí pomlčka. Výše uvedená věta byla zapsána takto:

Mezi základní typy formátování textu patří zvýraznění části textu **tučně**,
//kurzívou//, __podtržením__,  --přeškrtnutím-- nebo ##strojovým písmem##.

Hlavičky

Hlavičky jsou samostatně stojící řádky (stejně jako odstavce), které začínají znakem =. Počet znaků = udává úroveň hlavičky. Například znak === na začátku řádku říká, že následuje text hlavičky třetí úrovně.

= Hlavička první úrovně

... text odstavce ...

== Hlavička druhé úrovně

... text odstavce ...

Seznamy

Jednoduché seznamy se tvoří z řádků, které začínají znakem *. Následující ukázka je příkladem jednoduchého seznamu,

* první položka seznamu
* druhá položka
* třetí

který se pak zobrazí takhle:

  • první položka seznamu
  • druhá položka
  • třetí

Tabulky

Pro vkládání tabulkových údajů je možné vytvářet tabulky. Prozatím není podporováno spojování buněk. Tabulka je tvořena řádky a sloupci. V STextu se řádek zapisuje jako posloupnost buněk, oddělených znakem | nebo || . Znak || se použije pro buňky hlavičky, znak | pro obyčejné buňky. Uvnitř buněk je možno používat základní formátování - tučný text, kurzívu atd.

Následující text representuje tabulku s hlavičkou a třemi řádky.

|Jméno|Příjmení|Stát|
|Bela|**Fleck**|USA|
|Luboš|Malina|ČR|
|Mišan|Blue|ČR|

a výsledná tabulka vypadá takhle:

Jméno Příjmení Stát
Bela Fleck USA
Luboš Malina ČR
Mišan Blue ČR